Nytt projekt ska ge bättre stöd till anhöriga

I ett nytt projekt finansierat av Arvsfonden vill Bräcke diakoni förbättra situationen för anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet löper under tre år och startar 3 september 2018.

Är du anhörig till någon psykiska funktionsnedsättningar? Då löper du också stor risk att drabbas av ohälsa. Undersökningar visar att uppemot 75 procent mår så dåligt att de själva behöver söka vård.

- Vi ser att det finns ett stort behov av stöd till den här gruppen. Föräldrar, syskon och andra anhöriga mår ofta dåligt och känner sig maktlösa, säger Anna-Maria Norberg, verksamhetschef på boenderehabiliteringen Mellangården.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar är deras anhöriga en viktig faktor för återhämtningsprocessen.

- Att lyfta de anhörigas situation och samtidigt arbeta fram metoder för att förbättra den gör stor skillnad hos den enskilde individen. Samtidigt är en bra relation mellan anhöriga, boende och medarbetare något som alla vinner på, menar Anna-Maria.

Projektet utgår från Boenderehabiliteringen Mellangården i Göteborg och genomförs tillsammans med bland andra Anhörigföreningen Göteborg, NSPHiG, Nka och Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill du veta mer? 
Kontakta Anna-Maria Norberg, verksamhetschef Boenderehabilitering Mellangården.
e-post: anna-maria.norberg@brackediakoni.se
tel: 031-50 27 73

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni