Nytt projekt ska motverka ensamhet bland Bräcke diakonis hemtjänstkunder

När social distansering, särskilt för personer över 70 år, är norm ökar också den sociala isoleringen och ensamheten hos äldre. En ensamhet som faktiskt kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan hos en redan utsatt grupp.

För att hjälpa äldre att bryta isolering och känslan av ensamhet under rådande omständigheter startar Bräcke diakoni tillsammans Räddningsmissionen ett nytt projekt. Projektet kallas Ringvän och innebär att Räddningsmissionen kommer att rekrytera volontärer, eller “ringvänner” som sedan matchas med en äldre hemtjänstkund från Bräcke diakoni. En gång i veckan ska ringvännen och den äldre samtala över telefon. Projektet drivs med stöd från Radiohjälpen och målet är att nå 120 stycken äldre i riskgrupp.. 

“Äldre riskerar ju att drabbas hårt av coronaviruset och eftersom de befinner sig i riskgrupp,lever de flesta i isolering och deras sociala kontakter begränsas. Många av de äldre har redan innan virusets utbrott begränsade sociala kontakter och känner en stor ensamhet vilket är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Vi tror att i här tiden av isolering kan ett telefonsamtal få betyda mycket, någon att få prata av sig om sin oro med eller få hjälp att tänka på något annat” säger Elinore Lissledal, driftområdeschef för Äldreomsorg Götaland på Bräcke diakoni.

Bräcke diakoni har hemtjänstkunder i Göteborg, Alingsås och Linköping. Inga-Britt som är en av hemtjänstkunderna i Göteborg har precis tackat ja till att vara med i projektet. "Alla mina väninnor har gått bort, jag har ingen att prata med längre. Det hade varit kul med en ny vänskap." 

Volontärerna rekryteras av Räddningsmissionen och sedan utbildas helt digitalt. “I den här tiden är vi tvungna att ställa om våra verksamheter för att stötta de mest utsatta. Vi vet av erfarenhet att ett volontäruppdrag ofta är väldigt givande för båda parter och vi hoppas att ett sådant här uppdrag kan locka människor som inte annars har kanske tiden att engagera sig volontärt. En del av oss har ju just nu mer tid än vad vi annars har och ett telefonsamtal som inte är beroende av plats kan ju vara lättare att få in i sitt schema” säger Cia Hesselgren, volontäransvarig på Räddningsmissionen.

Bräcke diakoni och Räddningsmissionen är båda stora idéburna aktörer med bas i Göteborg. Organisationerna har samma drivkrafter, att göra skillnad för den enskilda människan. Projekt Ringvän är ett bra exempel på hur man använder sina respektive styrkor för att göra att åstadkomma just detta. 

“Vi ser det som en styrka att kunna jobba tillsammans på det här sättet och ser fram emot att se hur de här nya relationerna kan få bryta ensamhet hos äldre” avslutar Elinore Lissledal.

Hör hemtjänstkunden Lillemor berätta om varför hon vill ha en Ringvän i P4 Göteborg

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni