"Om inte anhöriga tog på sig ett samordningsansvar skulle mycket falla mellan stolarna."

Katarina Harström, Birgitta Olofsson, Maria Blad och Maimuna Abdullahi från Bräcke Diakoni arbetar alla med projektet ”Delaktighet och Stöd”. Foto: Anders Lindström.

Föräldrakraft, en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd, skriver om Bräcke diakonis projekt Delaktighet och Stöd, efter att de talade på Anhörigriksdagen i Varberg. 

”'Jag får inte finnas, ska inte finnas, men måste finnas!' Det är ingen ovanlig känsla för en förälder till ett barn med funktionsnedsättning när barnet har fyllt 18. En komplicerad situation med mycket oro och frustration inför framtiden.
...
- Om inte anhöriga tog på sig ett samordningsansvar skulle mycket falla mellan stolarna, säger Katarina Harström."

Här kan du läsa hela artikeln.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni