Överenskommelse för bättre samarbete

Sedan 2014 finns en överenskommelse mellan Västra götalandsregionen och den sociala ekonomin (t ex ideella föreningar, stiftelser ekonomiska föreningar). Överenskommelsen startade på nationell nivå och skrevs under av regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och de idéburna redan 2008. Läs mer om den nationella Överenskommelsen (öppnas i nytt fönster).

I Västra Götalandsregionen kallas initiativet kort och gott "Överenskommelse Social Ekonomi" och är delvis ett resultat av påtryckningar från företrädare för den sociala ekonomin. Arbetet i leds av representanter från civilsamhället och politiker från partier i regionfullmäktige. Idag arbetar gruppen bland annat för ökad samverkan när det gäller till exempel inköp- och upphandlingsfrågor och frågor som rör hälso- och sjukvård. 

Vår direktor Helene Mellström är en av representanterna från de idéburna organisationerna. Hon hoppas kunna fortsätta och fördjupa samarbetet men ser gärna att arbetet blir lite mer konkret framöver. I filmen nedan får du en inblick i gruppens arbete och hör mer om representanterna tycker och tänker om sin uppgift. 

För mer information om beredningens arbete, gå gärna in på Västra Götalandsregionens webb.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni