Val 2018: Välkommen på paneldebatt i Göteborg

Kom och hör politikerna diskutera frågan många av oss vill ha svar på – vad vill lokalpolitikerna med den idéburna sektorn?

Med bara dagar kvar till valet anordnar vi tillsammans med vår intresseorganisation Famna en paneldebatt med ledande politiska företrädare från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Häng med när vi frågar politikerna hur de har tänkt gå från ord till handling när det gäller den idéburna sektorns möjligheter inom välfärden i Västsverige.

Medverkar gör Ann-Sofie Hermansson (S), Jan Alexandersson (V), Anders Fasth (KD), Eva Ternegren (MP), Anneli Nordström (FI), Axel Josefsson (M), Gunilla Druve-Jansson (C) och Ann Catrine Fogelgren (L). Moderator är Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

När: Onsdag 5/9 kl 14.00-15.00
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Ingen anmälan krävs, begränsat antal platser.

Hoppas vi ses!

Famna, Riksorganisationen för idéburen välfärd, syftar till att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och social omsorg och vill bidra till kvalitetsutveckling och lärande i samhället. Famna Väst är en samverkan mellan organisationens medlemmar i Göteborgsområdet som vill påverka och förbättra förutsättningarna för idéburen sektor att verka och utvecklas. Seminarie-serien ”Idéburet i Göteborg” är en del i detta arbete.

Aktiva i Famna Väst är för närvarande: Bräcke diakoni, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, Hospice Gabriel, Mobilitetscentrum, Neuberghska Bambergerska Äldreboendet, Reningsborg, St.Lukas, Stiftelsen Gyllenkroken och Vasahemmet.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni