Paneldebatt i valspurten

I slutspurten av valrörelsen samlade Famna Väst lokala politiker från Göteborg och Västra Götaland för att diskutera idéburen välfärd på Arena Första Lång. Fokus låg på samarbete, samverkan och hur vi idéburna ska kunna ta en större plats i välfärdssektorn - något som samtliga partier är överens om.

Moderator Ulrika Stuart Hamilton ledde samtalet som berörde tillit, valfrihet och LOU, lagen om upphandling. Ann-Sofie Hermansson (S) sa bland annat att Sveriges inställning LOU har varit allt för rigid och inte gagnat varken idéburna eller samhället.

Lotta Säfström, direktor på Göteborgs Kyrkliga Stadsmission avslutade frågestunden med att skicka med en uppmaning till politikerna. – Våga mer! Paketera upphandlade tjänster och utnyttja möjligheterna med IOP ytterligare och se de idéburna organisationernas kapacitet och särart.

Från vänster: Jan Alexandersson (V), Anders Fasth (KD), Gunilla Druve-Jansson (C), Ann Catrine Fogelgren (L), Ann-Sofie Hermansson (S), Axel Josefsson (M), Anneli Nordström (FI), Eva Ternegren (MP) och moderator Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

 

Ann-Sofie Hermansson (S): Sveriges inställning till LOU har varit alltför rigid.

Lotta Säfström uppmanade politikerna att våga mer.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni