Personliga ombud möter politiker

Två av våra personliga ombud i Göteborg träffar idag politiker i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för att berätta hur vardagen ser ut för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Mötet med ordförande och vice ordförande sker på initiativ av Bräcke diakoni som erbjuder tjänsten Personliga ombud både i Göteborg och Uppsala. Ett personligt om bud fungerar som en högra hand för personer med funktionsnedsättning och hjälper till i kontakten med myndigheter och vårdgivare och ser till att en person får den service och insatser hen behöver och har rätt till.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i sin tur gör behovsanalyser och prioriteringar för målgruppen.

- Vi berättar vad vi ser i verkligheten. Att det finns mycket att göra, att de här personerna kommer i kläm hela tiden, säger Anna-Lena Slibar, verksamhetschef för personliga ombud vid Bräcke diakoni.

Enligt henne kommer den här målgruppen ofta kommer i kläm mellan specialistpsykiatri och primärvård då den senare inte är rustade för att möte de här patienterna. Konsekvenserna kan bli långsam handläggning av sjukskrivningar och ersättning men även få ekonomiska konsekvenser för såväl samhället som den enskilde och det ökar i sin tur den psykiska ohälsan.

- Det är viktigt att politikerna har kunskap om vilka behov som finns då den styr beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning, säger Anna-Lena Slibar.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni