Personliga ombud samlas i Falköping

Under torsdagen samlades snudd på 50 stycken personliga ombud på kurorten Mösseberg för att under två dagar utvecklas och samverka. Men det var inte bara Bräcke diakonis medarbetare som var på plats i Falköping. Här fanns också personliga ombud från hela Kronoberg.

– Det här är fjärde året vi ses och utbyter erfarenheter och arbetssätt i denna form. Det är ett sätt att utvecklas och bli bättre på det vi gör säger Anna-Lena Slibar, Verksamhetschef för Bräcke diakonis Personliga Ombud i Göteborg och Uppsala.

Verksamheterna är likvärdiga i storlek, organisation och utmaningar och ser båda stor nytta i att mötas och ta del av varandras arbete.

– Det här är en chans att verkligen dyka ner i vårt yrke och vår kompetens. Eftersom funktionen personligt ombud inte lyder under någon lag, såsom Socialtjänstlagen eller LSS, finns det inte heller några absoluta ramar att förhålla sig till. Därför är det otroligt värdefullt att ha en plattform som denna för att utveckla våra metoder, säger Anna-lena och tillägger att erfarenhetsrapporten är en av de saker som diskuteras flitigt under dessa träffar.

Verksamheterna ordnade 2017 ett gemensamt riksdagsseminarium och till årets sammankomst är Pia Steensland (KD) från Socialutskottet särskilt inbjuden.

– Om vi ser till att hålla politikerna uppdaterade och insatta i våra verksamheter och utmaningar är det också lättare att få gehör för det vi vill säga. Glädjande nog ser vi att statsbidraget till personliga ombud ökar i regeringens budget, det är ett steg i rätt riktning, säger Anna-Lena.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni