Personligt ombud Uppsala mötte riksdagspolitiker

 

Bräcke diakonis personliga ombud ska vara ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning i kontakter med vård och myndigheter. Men enligt den erfarenhetsrapport som nyligen släpptes får de istället lägga allt mer tid på att lappa och laga i samhällets välfärdssystem. 

 

Det rådde djup koncentration hos de riksdags- och regionpolitiker som besökte Personliga ombud i Uppsala län i måndags och tog del av berättelser om PO:s arbete. 

Vi fick möjlighet att beskriva dagens förutsättningar för personer med psykisk funktionsnedsättning och de svårigheter vi erfar att många av dem möter i samhället idag; t ex vad gäller boende, kontinuitet i vården, våldsutsatta, ekonomisk utsatthet och krympande tid och resurser hos myndigheter som socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling.

PO Uppsala  tackar riksdagsledamöterna Lina Nordqvist (L), Inga-Lill Sjöblom (S), Gustaf Lantz (S), Marta Obminska (M), Ilona Szatmari Waldau (V) och regionråd Region Uppsala Helena Proos (S), för ett givande besök och deras tankar om hur de som riksdags- och regionpolitiker kan lyfta viktiga frågor för målgruppen.

En viktig del av Personligt ombuds arbete är att lyfta systemfel och brister. Något vi gör varje år i en erfarenhetsrapport. 

 

Erfarenhetsrapporten för 2019 hittar du här! 

Mer information om Personligt ombud

 

#brackediakoni 

"Bräcke diakoni är en stiftelse som verkar för vår vision om ett medmänskligare samhälle

Vi har vilja att se behoven samt modet och kraften att göra något åt dem."

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni