Positiv respons på PO:s brukarundersökning

”De har räddat mitt liv. De backar upp mig.” Det är ett av flera citat ur Bräcke Personligt ombuds senaste brukarundersökning. Undersökningen har fått mycket positiv feedback, både från brukare och NSPH.

Bräcke Personligt (PO) ombud har nyligen gjort en Brukarstyrd brukarrevision, vilket är en undersökning av brukarnas erfarenhet av verksamheten. Vi har nu glädjen att meddela att revisionen fått mycket positiv feedback, både från brukare och från NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, som granskat revisionen. Men givetvis finns det även vissa områden där verksamheten kan bli ännu bättre.

Det här tycker uppdragsgivarna är bra
• Stödet är hjälpsamt och livssituationen bättre.
• Personalen har ett mycket bra bemötande och omnämns med många positiva egenskaper.
• Man upplever en genuin delaktighet i mötena och att man får respekt i kontakt med myndigheter.
• Saker blir gjorda och självförtroendet stärks.

De här önskemålen har uppdragsgivarna:
• Tydligare upplägg och planering framåt.
• Ljudisolerade öppna lokaler med ett välkomnande väntrum.
• Regelbundna möten med samma ombud.
• Att fler får reda på att PO finns.

Här är några citat från de tillfrågade brukarna:

”PO är det bästa som hänt mig, det slår alla piller i världen.”

”De har en kunskap som ingen annan verkar ha, och vet vart man ska vända sig.”

”De har räddat mitt liv. De backar upp mig. Bra att veta att de finns. Man får hjälp att reda upp saker. De är som en ordningsvakt som folk måste ta sig igenom”

”I kontakten med psykiatrin så är det som att ha med sig en advokat. Bemötande är annorlunda och läkarbesöket har mer tid. Går jag själv så får jag en kvart och blir inte tagen på allvar.”

”Min PO har varit helt fantastiskt på att leta upp saker som kan passa för mig. Traumabehandling till exempel. Om det har varit något som hen inte har koll på har hen alltid letat fram det.”

Så här skriver NSPH i slutordet av granskningen:
”Den här revisionen har inte funnit några direkta brister hos Personligt ombud utan i stället visat på verksamhetens många styrkor. Dessa värdefulla tillgångar i form av ett gott stöd, en genuin kontakt och ett mänskligt bemötande visar tydligt att det är en verksamhet som gör stor skillnad för många utsatta människor och deras olika livssituationer. Vi gratulerar till ett riktigt bra resultat som personal och ledning har all anledning att känna sig stolta över.”

Läs hela revisionen här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni