Premiär för vår nya grafiska profil

Den 5 maj går startskottet för Bräcke diakonis nya grafiska profil.

Bräcke diakoni har sedan flera år aktivt arbetat igenom strategier, verksamhetsidé och värdegrund. När dessa var på plats sattes en ny vision, ”Ett medmänskligare samhälle”, vilken innefattar att vi nu strävar efter att ta en ny och tydligare roll både på vård- och omsorgsmarknaden och i samhället i stort.

Under samma period har den affärsmässiga utvecklingen på Bräcke diakoni varit god, men konkurrensen ökar på många områden och även våra enheter har ett allt mer ökande behov av att synas och stärka sig lokalt.

Sammantaget ska vår nya grafiska profil stärka tydligheten i våra uttryck och stötta den organisation vi vill vara och den roll vi strävar efter. 

Här kan du se exempel på hur loggan kommer att implementeras.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni