Projekt TrUSt – ett nystartat Arvsfondsprojekt

Projekt TrUSt vill skapa trygghet och stärka föräldrar med psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap. 

 

Ungefär 30 % av patienterna inom psykiatrin är också föräldrar.  
-  Funktionsnedsättningen kan göra att man upplever extra påfrestningar i sitt föräldraskap vilket kan öka risken för ohälsa inom familjen, säger Sara Jonåker, projektledare för projekt TrUSt. 

Projektet ska tillsammans med personer med psykisk funktionsnedsättning undersöka närmare hur psykisk ohälsa påverkar hela familjen och vilket stöd som då kan behövas.  

- Vi vill finna ett sätt att stödja och komma fram till lösningar i en ofta mer komplicerad vardag, säger Annica Larsson, projektmedarbetare. Detta görs tillsammans med föräldrarna genom bland annat samtal och studiecirklar.  

- Just nu är vi inne i en mycket viktig och spännande fas där vi samtalar med föräldrar och deras närstående om vilket stöd de fått i sitt föräldraskap, vilka behov de själva ser och hur ett föräldrastöd kan se ut för att det ska vara tillgängligt, berättar Sara Jonåker. 

Projektets erfarenheter kommer sedan att sammanställas i en handbok samt ett studiecirkelmaterial som kan användas av de verksamheter som möter målgruppen. 

Vi vill att föräldrarna ska känna sig trygga i sin föräldraroll och att de ska känna att de är viktiga personer i sina barns liv.  

Projekt TrUSt – Föräldraskapsstöd för föräldrar med psykisk funktionsnedsättning, är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap. Projektet drivs av Bräcke diakoni i samarbete med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken. TrUSt samverkar även med Göteborgs stad, Studieförbundet vuxenskolan samt Nka. Projektet startade den 1 januari 2020. 

Du kan också hjälpa till genom att sprida inbjudan till samtal. 

Läs mer om projekt TrUSt på deras hemsida samt följ arbetet på deras facebook sida. 

Projektledare Sara Jonåker
sara.jonaker@brackediakoni.se

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni