Rehabcenter Mösseberg öppnar för ny målgrupp

Rehabcenter Mösseberg har öppnat för inneliggande vård igen. Det med fler patienter än tidigare och med en helt ny grupp – reumatiker som åkte på utlandsrehab har remitterats hit.  

 – Det känns kul att få visa vad vi kan. Vi är övertygade om att man kan få minst lika bra rehabilitering här, säger Lotta Lindgren, verksamhetschef på Rehabcenter Mösseberg som har ett erfaret och professionellt team omkring sig med kompetenser som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och sjuksköterskor. 

Cancerpatienter har tidigare varit en stor patientgrupp och kommer fortsatt vara det, men där har remitteringarna startat mer försiktigt då cancersjuka har sämre immunförsvar är risken för smitta större bland den gruppen.  

Säker miljö 

På Mösseberg var man tidigt ute med åtgärder för att förhindra smittspridning och skapa en säker miljö för sina patienter. Kurorten intill, även den i Bräcke diakonis regi, har tagit emot gäster under sommaren och här har lokalerna också anpassats. Dessutom finns samarbete med Hotell Falköping när det kommer till konferenslokaler. 

– Under stängningstiden har vi satsat på utbildning för personalen. De har fått göra samma resa som patienten gör under sin rehabvistelse för att öka förståelsen för varandras insatser och få en ökad förståelse för patientens upplevelse, berättar Lotta Lindgren och avslutar:

– Det är roligt att få vara tillbaka igen med full verksamhet. Vi vet att vi har en fin rehabilitering att erbjuda! 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni