Så arbetar vi med palliativ vård

Som en följd av coronapandemin har det spridits en missvisande bild av palliativ vård. Vi vill istället peka på riskerna om man inte inser och vågar prata om att döden närmar sig. Vi vill lyfta fram de verktyg som finns inom den palliativa vården för att lindra människors lidande i livets slutskede.

Vi ringde upp Helena Holmberg, sjuksköterska på våra äldreboenden i Linköping som som är projektledare i palliativ vård hos oss på Bräcke diakoni för att höra hur vi jobbar idag.

 

Hej Helena!

Vad är egentligen palliativ vård?

– Palliativ vård är vård i livets slutskede. Att genom omvårdnad och medicinska insatser lindra.

Många tror kanske att det bara handlar om de sista dagarna, men den palliativa vården påbörjas när vården går från botande till lindrande vård.

På våra omsorgsboenden får man bo till livets slut. En stor del av vår arbetsuppgift att ge god vård och alla har rätt till en god vård. Det är en otroligt viktig uppgift vi har att ge personer ett bra slut. Ofta kan man ge en likvärdig och tryggare vård i livets slutskede på ett boende än på en akutavdelning.

Vem bestämmer när den inleds?

­– Det gör läkare tillsammans med patienten eller den boende själv. Anhöriga finns med i samtalen efter överenskommelse med den som är sjuk. Jag tror det är A och O att ha den kommunikationen hela tiden, att mycket av den oro som finns kring det här kan förebyggas.

Det är viktigt att göra en vårdplanering för varje patient/boende och ta tillvara dennes önskan.

Vi har ett samarbete med Betaniastiftelsen kring palliativ vård. Berätta!

­– Vi har länge arbetat med palliativ ombud på Bräcke som spridit kunskap i organisationen. Men nu har vi ihop med Betaniastiftelsen tagit fram en certifieringsmodell för deras utbildning Palliation ABC.

Var du än bor har du rätt till en god vård i livets slutskede, men så är det tyvärr inte i dag. Genom certifieringen vill vi säkerställa att kunskapen når ut till boenden. Vårt projekt ska beforskas och utvärderas av forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Har vi gjort något särskilt med anledning av pandemin?

– Ja, vi har bland annat haft en webbkonferens för medarbetare på Bräckediakoni där vi bjöd in Johan Sundelöf, programchef på Beataniastiftelsen samt överläkare som jobbar med covid-patienter. Han berättade vad som är viktigt att tänka på vid palliativ vård av personer som är sjuka i covid-19.

 

Här nedan kan du läsa en insändare från Birgit Edin, läkare på vår vårdcentral Centralhälsan i Falköping som kommenterar synen på palliativa läkemedel eller trygghetsläkemedel ibland annat Falköpings Tidning. 

https://www.falkopingstidning.se/artikel/insandare-lidande-kan-minskas-med-trygghetslakemedel

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni