Så arbetar vi med skyddsutrustning

 Vi får ofta frågan om vilken typ och vid vilka tillfällen vi använder skyddsutrustning i våra verksamheter. Följande riktlinjer gäller för alla verksamheter i organisationen och revideras efter behov, till exempel vid nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Inom Bräcke diakoni använder vi följande skyddsutrustning i de fall vi haft misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

  • Ansiktsvisir (CE-märkt eller annat ansiktsvisir. Vi använder ett visir per brukare/patient, som spritas före och efter användning)
  • Vätskeavvisande munskydd typ II
  • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder/underarmar eller när kohortvård inte kan bedrivas
  • Skyddshandskar

Vid aerosolbildande procedurer eller vid provtagning från luftvägarna, används andningsskydd (FFP2 och 3) annars används vätskeavvisande munskydd (Typ II eller IIR) i kombination med visir.

Då våra interna rutiner visat sig vara effektiva och välfungerande kommer vi nu använda visir som en förebyggande smittskyddsåtgärd i nära vård- och omsorgssituationer med brukare i riskgrupper, även om dessa inte har symtom på covid-19.

 Vårt fokus ligger fortsatt på att alla medarbetare ska lära sig att förstå och använda sig av basala hygienrutiner – rätt beteende, rätt handhygien, rätt klädsel. Lika viktigt är vaksamhet på tidiga symtom hos både oss själva och de vi finns till för. Att få de sakerna att sätta sig i ryggmärgen kräver hög grad av uppmärksamhet och en tät dialog under lång tid.

Vi kan konstatera att det sätt vi valt att arbeta på följer befintliga rekommendationer från både Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheterna i de regioner där vi verkar. Resultatet av det är än så länge 9 (OBS siffra uppdaterad 8/6) smittade personer på 15 boenden, men vi har arbetat mycket med uppmärksamhet på symtom och både provtagit och kohortvårdat mer än 10 gånger så många.

På Bräcke diakoni är vi övertygade om att fokus även framåt måste ligga på god kunskap hos våra medarbetare, uppmärksamhet på symtom och att vi fortsätter arbeta enligt den bästa kunskap vi har för dagen. Vi bevakar kontinuerligt och uppmärksamt råd och riktlinjer från våra myndigheter och regioner och om eller när kunskapsläget förändras justerar vi våra egna riktlinjer efter behov.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni