Så ska vår webbplats bli mer tillgänglig

Tillgänglighetdirektivet, eller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, finns till för att fler människor ska kunna använda digitala tjänster som till exempel appar, bankomater, och webbplatser. Givetvis gäller det också oss, och vår webbplats. Så nu tar vi första steget mot webbplats för alla.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på något som kallas WCAG 2.1, kan vi säkerställa att vår webbplats lever upp till kraven om tillgänglighet. Det kan till exempel handla om att färg och text ska ha tillräckliga konstraster eller att innehållet ska vara lätt att förstå. Det innebär också att bilder och objekt ska kunna tolkas även av den som har en funktionsnedsättning och använder olika tekniska hjälpmedel för att ta del innehåll på internet.

Lagen säger att digital service ska vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Som ett startskott på vårt arbete mot en mer tillgänglig webb har vi tagit fram och publicerat en tillgänglighetsredogörelse som finns publicerad här på brackediakoni.se. Här listar vi ett antal punkter som vi behöver åtgärda innan webbplatsen passerar nålsögat som kallas tillgänglighetsdirektivet. Arbetet är påbörjat, nu tar vi ett steg i taget mot en mer tillgänglig webbplats som alla kan ta del av.

Har du synpunkter på tillgängligheten på vår webb? Mejla oss på info@brackediakoni.se

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni