Si Tu gör plats för barnen som inte fick synas

Barnen var undangömda. Föräldrarna kände skam och skuld. Och hjälpen från samhället var i stort sett obefintlig. Så såg situationen ut för barn med funktionsnedsättning i Rumänien när Bräcke diakoni startade sin barnhabilitering där. Idag har ett träningscenter blivit två – och båda jobbar hårt med att förändra samhället.

 Gisela Alftrén är verksamhetschef för Si Tu, Bräcke diakonis två barnhabiliteringscenter i Rumänien. Hon förklarar att syftet med verksamheten är mer omfattande än man först kan ana. Målet är hjälpa flera sätt och på flera nivåer.

– Det är habilitering som vi sysslar med. Men vårt mål är mycket större än att ge barnen möjlighet att träna.

Hon förklarar att förutom att stärka barnen så ska centren stötta föräldrarna. De ska få praktisk kunskap så att de bättre kan hjälpa sina barn. Men också blir stärkta i föräldrarollen, så att de kan känna en stolthet över sina barn. Så att de vågar ha drömmar, om barnens framtid.

Den tredje delen av uppdraget, som kanske är den största utmaningen, är att påverka samhället. Personalen gör besök i skolor och andra miljöer där barnen finns, för att förändra gamla synsätt och attityder. De skapar också grupper och fester där familjer med barn med funktionsnedsättning barn får chans att träffas, något som är viktigt för att få föräldrarna att våga ställa krav på samhället.

– På lång sikt, och då pratar vi många år, så hoppas vi att vi inte behövs. Utan att man då har kommit så långt att barn med funktionsnedsättning får lika bra hjälp i Rumänien som här i Sverige. Att stigmat är borta helt. 

Men idag behövs Bräcke diakonis habiliteringscenter. De betyder oerhört mycket för dem som får hjälp. För flera familjer har livet förändrats. 

– Det kommer in barn till oss som i princip bara ligger. Som man har gett upp om. Och som sedan, med rätt hjälp och stöd, plötsligt tar sig fram helt själva. De går! Det är helt otroligt att få följa, säger Gisela.

Det var 1997 som Bräcke diakoni startade sitt första habiliteringscenter i Constanța. 2016 kunde dörrarna öppnas till ett andra, i Brașov. Mycket tack vare SKF, som varit partner till Bräcke diakoni under flera år och som alltid stöttat verksamheten i Rumänien.

– Vi hade inte kunnat utveckla verksamheten så här utan det stöd vi fått från SKF. Vi är otroligt tacksamma. Nu när vi har ett 90-konto på plats hoppas vi även kunna få stöd från allmänheten. Vi vet att vår verksamhet gör skillnad.

Ge en gåva till SiTu

FAKTA: Si Tu – Du med

  • Si Tu är rumänska och betyder ”Du också” och syftar på målet att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället.
  • Idag får cirka 50 barn hjälp vid habiliteringscentret i Constanța och cirka 20 barn vid habiliteringscentret i Brașov.
  • Si Tu erbjuder sjukgymnastik, logopedi och psykoterapi. Men även psykologisk rådgivning för barn, föräldrar och familjer.
  • Personalen på Si Tu ger också stöd när barnen ska inkluderas i förskolor och skolor, de håller i utbildningar och informerar i samhället om diagnoser, behandlingar och hjälpmedel.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni