SKF engagerar sig för Şi Tu

Just nu samlar vi in gåvor till våra två barnhabiliteringscenter Şi Tu. Verksamheterna är helt gåvofinansierade och en en viktig biudragsgivare är SKF som ser till att vi kan göra skillnad för barn med funktionsnedsättningar i Rumänien. Men varför är det viktigt för ett företag som SKF att syssla med CSR-arbete? Vi ställde frågan till Gunilla Nilsson, VD för SKF Sverige AB.

– Drivkraften bakom vårt CSR-arbete är vår vilja att göra skillnad i de samhällen där vi är verksamma. Vi gör detta dels genom att hantera vår affärsverksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt, men också genom att bidra med vårt samhällsengagemang. Det är viktigt för oss att skapa positiva, långvariga effek-ter för både nuvarande och framtida medarbetare och kunder. Med vårt engagemang skapar vi värde för både samhället och SKF – för när samhället växer gör även SKF det.

Hur kommer det sig att ni stöttar just Şi Tu och Bräcke diakoni?

– SKF vill ta ett aktivt ansvar genom att delta i projekt där vi tror vi kan göra skillnad, med fokus på kunskap, sport, hälsoaktiviteter eller hjälp till mindre privilegierade i samhället. Att vi valt att stötta just Bräcke diakoni och Şi Tu beror på vår vilja att engagera oss i  initiativ för barn med funktionshinder. Vår ambition är att öka samhällets medvetenhet om och ansvar för utsatta grupper. Samtidigt vill vi göra skillnad för dessa barn, genom att stödja deras utveckling och möjligheter att vara en aktiv del av samhället.

Tack SKF! Vill du också vara med stötta barnen vi möter i Rumänien? Ge en gåva så är du med och skapar framtidshopp! 

Läs mer om verksamheten och vårt insamlingsarbete här 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni