SKL uppmanar högsta förvaltningsdomstolen: Pröva IOP-målet

I början av Maj gav kammarrätten sitt utlåtande om vårt IOP-avtal med Alingsås kommun. Avtalet rör en vårdkedja som underlättar för människor som drabbats av demenssjukdom. Kammarrätten ansåg, precis som förvaltningsrätten, att det rörde sig om en otillåten direktupphandling av ett äldreboende och kommunens böter på 5 miljoner kronor stod fast. 

Alingsås kommun valde då att överklaga till nästa rättsinstans, Högsta Förvaltningsdomstolen. Och kommunen får stöd från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. I ett brev till Högsta Förvaltningsdomstolen och argumenterar man för att domstolen bör bevlija prövninstillstånd i det uppmärksammade målet: ”denna fråga är av fundamental betydelse och förbundet anser därför att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen prövar målet”. 

Läs hela texten på Inköpsrådets webbplats här

Även Upphandling24 har uppmärksammat SKL-s brev till Högsta Förvaltningsdomstolen. Läs hela artiklen här.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni