Socialt ansvariga samordnare konfererar 24-25 september

Den 24-25 september är det dags för SAS-konferensen, där ett 50-tal socialt ansvariga samordnare från kommuner i hela landet träffas hos oss på Bräcke diakoni.

Konferensen är ett samarbete mellan Göteborgs stad och Bräcke diakoni och tar bl.a. upp den nya SOSFS:en 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU; LVM och LSS. Man pratar också om kameratillsyn, mänskliga rättigheter och egenkontroll.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni