Stort intresse för Personligt ombuds erfarenhetskonferens

Idag är det lapp på luckan. Bräcke diakonis verksamhet Personligt ombud anordnar i samarbete med Länsstyrelsensin sin årliga erfarenhetskonferens. Konferensen tar sin utgångspunkt i Personligt ombuds egna rapport. Intresset har varit över förväntan. Antalet platser tog slut fort och nu är väntelistan lång.

– Det är tråkigt att inte alla som vill kan komma. Men framför allt är vi väldigt glada över att så många är intresserade. Nästa år får vi boka en större lokal, konstaterar verksamhetschef Anna-Lena Slibar.

Konferensen idag kommer inledas med att Anna-Lena Slibar och hennes medarbetare Anna Gustafsson presenterar årets erfarenhetsrapport. Rapporten från i år visar att det fortfarande finns stora brister i samhället, som drabbar dem som lever med en psykisk funktionsnedsättning. Det är vårdpersonal som byts ut, intyg som kommer för sent och ett språkbruk och en attityd som gör att personen det berör inte själv känner sig delaktig i möten, som rör den egna situationen.

– Vi hoppas att rapporten ska bidra till ett samtal om vilka förändringar som behöver ske. Att vi anordnar den här konferensen är en del i det arbetet.

Efter att rapporten presenterats kommer Alain Topor, docent vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet, att hålla en föreläsning med rubriken ”Vad hjälper i återhämtningsprocessen? Hur kan professionella bidra?”.

– Vi är så tacksamma över att Alain Topor kommer till oss och lyfter detta viktiga ämne, som också är fokus i vår rapport i år, säger Anna-Lena.

Som nämnt är eventet fullt, men vill du ta del av årets erfarenhetsrapport från Personligt ombud hittar du den här.   
Vill du läsa mer om vad Personligt ombud gör? Då kan du hitta mer info här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni