Sverige och Skandinavien är piloter – som pekar ut riktningen för resten av världen!

I dagarna två har en delegation från Australien besökt Stockholm för att inspireras av hur vi arbetar med vård och omsorg. Vår verksamhetsutvecklare Louise Gehandler fick presentera Bräcke diakonis arbetssätt och gruppen fick även besöka vårt vård- och omsorgsboende Hornstull. Så här sammanfattar Louise sina intrycken från det långväga besöket. 

"Orden i rubriken inte mina, de är Judy Martins. En kvinna vars passion är att styrelsemedlemmar och höga chefer inom vård och omsorg i Australien ska åka utomlands och lära sig av andras goda exempel, och på så sätt förändra vården och omsorgen i Australien. Hon reser jorden runt tillsammans med olika delegationer men är tydlig med sitt favoritresmål – de skandinaviska länderna. Hon anser att vi är absolut världsledande på området. ”Det handlar om ert sätt att sätta fokus på det friska, på allt det personen fortfarande kan, som vi tycker är så intressant”, säger hon.

När hon och hennes delegation besöker oss får jag möjlighet att presentera vår nya organisationsbild. En bild som visar att vi alltid utgår från personen det gäller i allt det vi gör. Nästan alla antecknar och flera tar bilder, det är tydligt att illustrationen starkt tilltalar gruppen. Vid reflektionstiden är det många som berättar att de skrivit ner orden vi använder för att beskriva vad som är viktigt för oss. Ord som:

  • Huvudperson
  • Expert på sitt eget liv
  • Personlig plan (istället för vårdplan)
  • Möjliggörande

Det antecknas flitigt på de australiensiska anteckningsböckerna och i det gemensamma samtalet talar vi om språkets betydelse för att förmedla värde. Vi pratar RättVisat, det digitala kommunikationspasset som tagits fram hos oss, vi pratar också personcentrerad dokumentation och uppföljning (PDU) och jag märker att Bräcke diakoni har många skäl att vara stolta.  Över vårt arbete, vår vilja att se och vår tro på förändring.

 ”Vad det innebär att vara en värdeburen organisation, varför tycker ni det är annorlunda mot att vara vinstdriven eller kommunal?” Frågan kommer från en av delegationens högsta chefer. Vi pratar om vilket fokus vi som organisation ska ha, om det viktigaste för oss är mervärde för den enskilde. Vad står mervärde för och hur gör vi det tillgängligt i samhället?

/Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare Äldreomsorg & Hopsice

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni