SVT uppmärksammar lipödem

 

Bräcke diakoni har just avslutat ett projekt som jobbat med att sprida kunskap om lipödem. Men kunskapsspridningen fortsätter! I måndags uppmärksammade SVT situationen för lipödem-sjuka i två inslag och en artikel. Hård kritik riktades mot vården av svenska ödemförbundet.

– Det här är ett brott mot hälso- och sjukvårdslagen där det står att alla ska ha vård på lika villkor, säger Margareta Haag, ordförande för svenska ödemförbundet, i en intervju med SVT Nyheter.

Se hela inslaget här.

I intervjun berättar hon även att många kvinnor som lider av lipödem inte får någon hjälp från den offentliga vården utan i stället måste bekosta privat vård själva.

– Lipödem är som om det vore bortfluget från regionerna utom i någon enstaka. De här tjejerna, kvinnorna och deras barn mår jättedåligt. Många kan inte ens ha barnen i knät för de har så ont, säger hon till SVT.

I artikeln nämns även plattformen Allt om lipödem, som är ett av flera resultat i Bräcke projekt Lipödem.

SVT publicerade även ett inslag om Sophia Anderberg, en kvinna som under flera år fått sin vardag begränsad av smärta och ömhet orsakad av lipödem. Se inslaget här.

Utöver ovan nämnda inslag publicerade SVT under måndagen också en intervju med socialminister Lena Hallengren (S) som medger att sjukvården ibland felaktigt nedvärderar åkommor som drabbar kvinnor, till exempel lipödem.

"Självklart ska ingen behöva strida för att få en diagnos ställd, eller lida i tysthet utan att få hjälp", skriver hon i ett mejl till SVT.

Läs artikeln här.

 

Bräcke projekt Lipödem är nu avslutat. Projektet har bland annat jobbat med att samla evidens och sprida kunskap om sjukdomen. På kunskapsplattformen alltomlipödem.se som lever kvar även nu efter att projektet avslutats, finns all kunskap samlad.

 

Detta är lipödem

Lipödem är en smärtsam kronisk sjukdom som i stort sett endast drabbar kvinnor. Sjukdomen gör att kroppens fettceller ökar i storlek, vilket orsakar stor smärta. Lipödem kan inte botas men lindras. Bantning har visat sig förvärra tillståndet. Läs mer på alltomlipodem.se

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni