Tack för ditt engagemang under vår Kunskapsarena!

Hur skapar vi en bättre omsorg för dem vi är till för? Jo vi gör det tillsammans. Tack till alla engagerade deltagare i vår årliga Kunskapsarena där forskare mötte våra medarbetare och pratade samskapande.

Samskapande handlar om att ta till vara kraften, erfarenheten och kunskapen hos våra patienter, boende och brukare. Eller som Sofia Kjellström, professor vid Jönköping Academy, uttryckte det under vår kunskapsarena, om att dela makt och dela perspektiv.

För oss på Bräcke diakoni är samskapande tätt kopplat till vår värdegrund, men vi tror också att det ökar kvaliteten, delaktigheten och effektiviteten och att det är ett bra arbetssätt för att möta morgondagens behov.

- När vi pratar om framtidens vård och ser att resurserna inte räcker till blir det oerhört viktigt att ta tillvara på alla resurser, sa Harald Grönqvist, samordnare på SKL för det Nationella patientkontraktet.

 

Patientkontrakt är en slags överenskommelse mellan en patient och vårdgivare som bygger på att vårdplaneringen samskapas med patienten. Bräcke diakoni är testbädd för patientkontraktet.

Att samskapande väcker känslor blev tydligt. Vi involverar väl redan patienterna?ska vi släppa vår expertroll, vad vinner vi på det? Vem säger att det fungerar?

Alla var överens om att vi inte ska samskapa för samskapandet skull, utan som alltid vid förändringar måste vi första ställa oss några viktiga frågor. Dessutom behöver vi  ha en förståelse för omgivningen vi lever och arbetar i.

- Det är viktigt att vi tar de som arbetar i vården på största allvar och inte sätter tryck på förändringar som de inte kan svara för, sa Truls Neubeck från Ideell Arena.

Han har i sin forskning kommit fram till att det viktigast för att samskapande ska fungera är att det finns ett lokalt engagemang.

Är då ideella aktörer bättre på att samskapa än offentliga, då engagemanget ofta finns i hela organisationen?

- Ja, i viss grad, sa Ola Segnestam Larsson, forskare vid Ersta Sköndal högskola och Bräcke diakoni.

Han och två forskarkollegor har tittat på äldreboenden och upptäckt vissa signifikanta skillnader. Studien är inte klar men resultaten hittills visar att verksamhetschefer på ideella boenden är mer positiva till samskapande än på offentliga boenden och de svarar det är lättare att genomföra förändringar. De boende upplever i sin tur exempelvis att personalen i högre grad, än på privata och offentliga boenden, tar hänsyn till deras önskemål.

Hur samskapar vi då i praktiken? I samband med årets kunskapsarena var det även vernissage för Förbättringskraft – vår plattform för förbättringsarbete. Fyra team från åtta verksamheter presenterade hur de har jobbat med samskapande och upptäckter de gjort när de frågat patienterna vad som är viktigt för just dem. Ett team upptäckte att de inte frågat sina boende vad de skulle vilja ha för information vid ett studiebesök – den visade sig skilja stort från den som erbjuds idag. På Rehabcenter Mösseberg väckte det mycket glädje bland gästerna att få vara med och skapa sin rehabplan.

- Patienterna blev väldigt glada över att få vara delaktiga. Det tar vi med oss, sa Anna Helstad, specialistsjuksköterska vid Rehabcenter Mösseberg.

Nästa steg blir att ändra arbetssätt, följa upp och se vilken effekt samskapandet får.

Vi återkommer!

Nyfiken på vad teamen arbetat med? 

Vill du veta mer vad föreläsarna pratade om? 

 

Bifogade filer

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni