Temakväll om handtransplantationer

Hur går en handtransplantation till, vad betyder det att få ett donerat organ och vad kan man förvänta sig för funktion? 

Tack vare goda internationella erfarenheter kring handtransplantationers för- och nackdelar, förväntade resultat, biverkningar och risker, så har vi i Sverige nu beslutat oss för att ta nästa steg mot att kunna erbjuda även svenska patienter denna nya behandling. 

Vi reder ut begrepp och svarar på dina frågor under vår temakväll om handtransplantationer.

Datum: Måndag 5 maj, 16:00-18:30
Plats: Armprotesmottagningen, RehabCenter Sfären, Bockholmsvägen 1, Solna

Vi som bjuder in är Armprotesmottagningen på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (f.d. Röda Korsets sjukhus) tillsammans med Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset och Transplantationskirurgiska kliniken på Huddinge Universitetssjukhus, samt donationsansvarig sjuksköterska för Stockholms läns landsting.

Till dig som saknar en eller båda händerna på grund av en amputationsskada - läs mer här.

Anmäl dig på Armprotesmottagningens telefon 08-791 1433 senast den 25 april. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen.

Program
15:30 – 16:00 Kaffe och smörgås serveras
16:00 – 16:30 Inledning och presentation av teamens olika medlemmar och en kort historik
16:30 – 17:00 Vad betyder det att få ett donerat organ. Kriterier för en handtransplantation och komplikationer/risker?
17:00 – 17:30 Hur går en handtransplantation till och vad kan man förvänta sig vad det gäller funktion och känsel?
17:30 – 17:40 Paus
17:40 – 18:00 Hur ser rehabiliteringen/träningen ut?
18:00 – 18:30 Diskussion och frågor

Om du har frågor, maila gärna in dem i förväg tillchristina.ragno@brackediakoni.se.

Varmt välkomna!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni