TilLiten vill se fler liknande mötesplatser

En plats för familjer med barn med funktionsnedsättning är ingen självklarhet idag. Men det skulle kunna vara det. Nu vill Bräcke diakonis öppna förskola TilLiten sprida sitt koncept runt om i landet.

De flesta öppna förskolor är öppna för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Men det är inte alltid så föräldrarna upplever det. Snarare kan man som förälder till ett barn med funktionsnedsättning se många hinder. Ens barn kan till exempel kan vara väldigt infektionskänsliga. Det kan också vara så att det faktiskt är smärtsamt att behöva jämföra sitt barn med andra barn, som inte har en funktionsnedsättning.

Det här förstod några medarbetare hos oss på Bräcke diakoni. Och med hjälp av medel från Arvsfonden så kunde en öppen förskola som vände sig till familjer med barn med funktionsnedsättning slå upp portarna. Att det var efterfrågat var ingen överraskning, men att behovet var så stort hade inte ingen anat.

– Vi har mött många familjer som inte hade någon annanstans att gå och där möjligheten att kunna komma till TilLiten har varit livsavgörande. Att få gå till en plats där man kan ha roligt tillsammans med sitt barn och att träffa andra i en liknande situation, det är viktigt. säger projektledaren Ulrika van den Berg.

På den öppna förskolan TilLiten har det funnits kompetens som personal på en vanlig öppen förskola inte har. Här har föräldrarna kunnat träffa medarbetare med erfarenhet av habilitering och stödsamtal. Det har det också funnits någon som kan tecken och annan alternativ kommunikation.

TilLiten är inte helt unik i landet. Men nästan. Bara en liknande verksamhet går att hitta i Stockholm. Men nu blir det förhoppningsvis ändring på det. I slutskedet av projektet har TilLiten skapat ett häfte där de samlat all sin kompetens och erfarenhet för den som vill öppna en egen TilLiten, i en annan del av Sverige.

– Vi hoppas att det här ska bli en självklarhet. Det är ingen tvekan om att det är kommunerna ansvar att se till att även de här familjerna har en plats att vara på, säger Ulrika van den Berg.

Vill du veta mer? Eller beställa ett häfte? Hör av er till

Lina Bjarngård Carlsson
031-50 26 11
lina.b.carlsson@brackediakoni.se

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni