Träffa Vinnova-projektet på Vitalis

Bräcke Diakoni bedriver tillsammans med Famna, Jönköping Academy och Alkit Communications AB en testbädd för personcentrerad vård och social omsorg, med medel från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet (läs mer här).

En testbädd? Vad är det? Jo, det är en möjlighet att prova och utveckla en idé tillsammans med de blivande användarna och i de miljöer där de ska fungera, med en strukturerad innovationsprocess som grund.

På vårt korttidsboende Södergården etableras den första testbädden just nu, där man kartlägger de boendes individuella resurser och behov med hjälp av IT-stöd.

Är du nyfiken på att veta mer? 

Passa på att träffa projektet på Vitalis 2014 - en konferens inom eHälsoområdet. 8-10 april står portarna öppna på Svenska Mässan i Göteborg.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni