Unikt samarbete ska minska ensamheten i Göteborg

I början av året startade vi upp hemtjänst i Göteborg. Något som gick bättre än vad vi vågat hoppas. En absolut majoritet av de som väljer att byta hemtjänstutövare, väljer glädjande nog att byta till oss på Bräcke diakoni.

Men vi har mer att ge! I ett unikt samarbete med Göteborgs Räddningsmission startar vi nu upp ett pilotprojekt för att motverka ofrivillig ensamhet i en grupp som annars lätt isoleras. Genom att matcha ihop personer som idag har hemtjänst från oss med utvalda vänvolontärer från Räddningsmissionen vill vi göra ännu mer skillnad för de vi finns till för. 

Göteborgs räddningsmissions långa erfarenhet av frivilliga insatser visar nämligen att volontärmatchningar ger en betydelsefull gemenskap, socialt sammanhang och glädje - för båda parter. I dag lever många personer ensamma och relationer med till exempel volontärer kan hjälpa till att bryta social isolering och sätta guldkant på tillvaron. Rent praktiskt kan det till exempel handla om att ta en promenad, baka bullar, ta en fika eller göra sällskap till en mötesplats.

I pilotprojektets uppstart intervjuades målgruppen och majoriteten av de utfrågade uttryckte en önskan om denna typ av mervärde. Beatrice Wikner, verksamhetschef på Hemtjänst Göteborg ser fram emot att få dra igång:

— Denna fina satsning handlar inte om att ersätta det som hemtjänsten ska göra, utan det handlar om att öka livskvalitén för en grupp som vi vet upplever ensamhet. I lagstiftningen som styr hemtjänst framgår det att hemtjänst ska "tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå". Genom den här satsningen vill vi bidra till något mer för en grupp som sällan prioriteras.   

Tio av Bräcke diakonis hemtjänstkunder i Majorna/Linné matchas ihop med vänvolontärer från Räddningsmissionen. Projektet utvärderas i under första halvan av 2019 och därefter hoppas vi kunna erbjuda denna möjlighet till fler.

Har du frågor kring projektet och Bräcke diakonis Hemtjänst, kontakta Sara Falk verksamhetschef hemtjänst Göteborg.

Har du frågor kring volontärverksamheten, Kontakta Cia Hansson, volontäransvarig Göteborgs Räddningsmission.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni