Välkommen på Arvsfondsfrukost i Göteborg

Är du nyfiken på Bräcke Diakonis Arvsfondsprojekt, hur Arvsfonden fungerar och vad man ska tänka på om man själv vill ansöka? Vi bjuder på både frukost, information och inspiration!

När: fredagen den 11 april
Tid: 8.00 – 11.00
Plats: Bräcke Diakoni – utbildningshuset, Diakonivägen 10 A, Göteborg

Vi berättar om de tre Arvsfondsprojekt som idag pågår inom Bräcke Diakoni:

  • Personlig koordinator
  • Puzzlet – en bit på väg
  • Delaktighet och Stöd

Du kommer också att få veta mer om Arvsfonden och hur man gör för att ansöka om medel. Kanske bär du på en idé som du kan förverkliga!

Från klockan 8.00 har vi frukosten klar, klockan 8.30 börjar projekten berätta och sedan blir det tid för mingel och frågor.

Anmälan
Du anmäler dig senast den 4 april till maria.blad@brackediakoni.se.

Välkommen!

Läs hela inbjudan här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni