Välkommen på halvdagskonferens med Tillitsdelegationen

Tillit är idéburna organisationers kärna. I juni 2016 inrättade regeringen en delegation som bland annat har i uppdrag att genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling i hela styrkedjan - från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting. 

Tillit och brukarfokus är också grunderna i idéburna offentliga partnerskap (IOP) som till exempel vårt IOP för Ensamkommande i Göteborg eller IOP Vårdkedja demens i Alingsås - som är en av Tillitsdelegationens försöksverksamheter.

Ta vara på denna unika chans att träffa Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartmann tillsammans med forskare från Karlstads universitet och Chalmers samt företrädare för idéburna och offentliga aktörer i Göteborgsområdet och prata om tillit, partnerskap, idéburenhet och värderingar.

När: 14 mars kl 9.00-12.00 (frukost serveras från 8.30 och efter 12.00 serveras en lättare lunch)
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande här.

 

PROGRAM 

Tillitsdelegationens arbete och principer för tillitsbaserad styrning
Laura Hartmann, Tillitsdelegationens ordförande. 

IOP Vårdkedja demens i Alingsås - en försöksverksamhet i Tillitsdelegationen
Catharina Johansson, förvaltningschef Alingsås kommun
Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef Äldreomsorg & Hospice, Bräcke diakoni

Partnerskap och tillit – lärdomar från IOP Ensamkommande Göteborg

Henrik Eriksson, docent Chalmers 
Inga Aflaki, lektor Karlstads universitet

Det krävs alltid två för att dansa tango – tillit i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och idéburna aktörer
Helene Mellström, tf VD/Direktor, Bräcke diakoni
Jan Alexandersson, (v), Västra Götalandsregionen

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni