Vår vårdcentralsläkare är bästa handledaren!

Det blev Ingemar Stenmarker, läkare på Bräckes vårdcentral Lokstallarna, som fick det hedervärda priset som Årets kliniska handledare. ”Av Ingemar lärde jag mig massor av medicinsk kunskap, men också hur jag vill var som läkare” löd motiveringen.

Sveriges läkarförbunds avdelning, Student Linköping, har studenter med kliniska placeringar i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. De delar varje år ut ett handledarpris för att lyfta fram vikten av gott handledarskap. Studenterna får nominera och styrelsen utser vinnaren. I år kan vi på Bräcke diakoni känna oss extra stolta eftersom det blev Ingemar Stenmarker på vår vårdcentral Lokstallarna som tilldelades priset. Ingemar fick faktiskt två nomineringar i år!

GRATTIS INGEMAR!

Så här löd den vinnande motiveringen:

Låt mig beskriva en eftermiddag med Ingemar.
Ingemar har full mottagning, som tillägg till detta har det bokats in två eller tre extra patienter på samma klockslag som andra patienter. Jag har ett par patienter inbokade som Ingemar också är ansvarig för, varav en troligtvis kommer behöva en knäpunktion (något jag vid den tidpunkten aldrig ens hade sett). Innan eftermiddagen börjar känner jag att det är dumt att jag ska ha egna patienter när schemat är så pressat men Ingemar försäkrar mig om att det absolut inte är några problem.

Jag ropar in min första patient. Lagom till att jag har tagit anamnes är Ingemar klar med sin första, följer med mig in till min patient och punkterar patientens knäled. Han gör det lugnt och metodiskt och förklarar grundligt för mig vad man bör tänka på. Detta trotts att han har två patienter som båda hade tid för några minuter sedan. Eftermiddagen fortsätter, mellan mina patienter går jag med på Ingemars mottagning. Det hinns med ett antal patientmöten, en rektoskopi, att svara på frågor från sköterskorna, skriva några recept och att hjälpa AT-läkaren bedöma en patient. Ingemar hinner träffa, undersöka och småprata både med sina patienter och med mina. Han förklara vad han gör, vad man letar efter och låter mig undersöka. Mellan två patienter ber han mig stänga dörren till undersökningsrummet för att han vill visa mig en bild på en hudförändring, mellan två andra patienter förklarar han vad som är typiska symptom vid en radiusfraktur. Han kollar att jag förstått och svarar på eventuella frågor. Ingemar har alltid tid att förklara och visa trots att det sitter minst en, ofta två, patienter i väntrummet och väntar på honom. Inte en enda gång upplevde jag att någon av patienterna kände sig stressad och sista patienten ropades upp endast ett fåtal minuter efter utsatt tid.
Av Ingemar lärde jag mig massor av medicinsk kunskap men också hur jag vill var som läkare, och som framtida handledare.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni