Våra vårdcentraler i Skara slås ihop

Den 1 mars 2020 blir Malmen och vårdcentralen Vilan en vårdcentral med namnet Vårdcentralen Vilan. Tack vare förändringen kan vi erbjuda ökad tillgänglighet och fast läkarkontakt till fler patienter.

Bräcke diakoni är en idéburen organisation, en stiftelse. Det betyder att vi inte har någon ägare eller delar ut någon vinst. Stiftelsens uppdrag är att ge vård och omsorg och drivs av visionen om ett medmänskligare samhälle. För oss är det viktigt att så stor del som möjligt av våra medel går till vård och inte till administration. Att slå ihop våra vårdcentraler i Skara innebär att vi kan bidra till just det, mindre administration och mer vård.

Ökad tillgänglighet och fast läkarkontakt

- Vi har tack vare förändringen kunnat rekrytera fler läkare och Skara är nu för första gången på nästan 15 år helt oberoende av hyrläkare. Vi står nu väl förberedda för att framöver kunna erbjuda en fast läkarkontakt om du har mer långvariga behov av hjälp från vårdcentralen, säger Ulrika Möller, som är verksamhetchef för vårdcentralerna.

Vi på Bräckediakoni har även förstärkt vårt äldreteam för alla Skarabor med möjlighet till hembesök för de som behöver det. Ett tätare samarbete med primärvårdsrehab ska dessutom göra det lättare för den som behöver hjälp med rehabilitering eller har ont i leder och muskler.

Snabb start - smidig övergång

Bräcke diakoni öppnade Vårdcentralen Malmen i juni 2016. Bara ett par månader efter att Närhälsan meddelat att de lägger ned sin vårdcentral i Skara. Förra året meddelade vi att vi flyttar in Malmen under samma tak som vårdcentralen Vilan. Under hösten har det visat sig att så väl patienter som personal vinner på att vårdcentralerna slås ihop till en - Vårdcentralen Vilan. Sammanslagningen godkändes av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i VG-regionen 31 januari. I början av februari får alla patienter information hem i sin brevlåda.

Du som är patient på Malmen i dag kan läsa mer här. 

Bifogade filer

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni