Vårt äldreboende i Alingsås hyllas i insändare

 En grupp anhöriga argumenterar i dag i Alingsås Tidning för att Bräcke diakoni ska få fortsätta driva demensboendet Ginstgården som är en del av vår och Alingsås kommuns vårdkedja. 

"Schabbla inte bort den goda kvaliteten på Ginstgården", skriver de och uttrycker sin starka önskan av vi ska få fortsätta som utförare. De lyfter fram våra medarbetare som är specialutbildade inom demensvård och den goda atmosfären på boendet.

"När vi som anhöriga kommer dit blir vi alltid bemötta med glada leenden, vilket betyder mycket", skriver de.  

I Alingsås har vi skapat en vårdkedja för människor som är drabbade av demenssjukdom. Vi knyter samman primärvården med hemtjänst och vårt demensboende Ginstgården - allt för att underlätta för den som drabbas. Vi tar tagit ett helhetsgrepp kring vård och omsorg vid demens i ett IOP, idéburet offentligt partnerskap, tillsammans med Alingsås kommun.

Nyligen kom beskedet att avtalet mellan oss och Alingsås kommun ska prövas i Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen har hävdat att rättsläget kring idéburna offentliga partnerskap behöver klargöras och har överklagat tidigare domar om att kommunen har gjort en ottilåten direktupphandling. 

De anhöriga hoppas att kommunen ska få rätt, men om det blir en upphandling vädjar de till kommunen att ställa starka kvalitetskrav så att inte priset blir avgörande. Vi på Bräcke diakoni instämmer och gläds åt att även anhöriga ser att vårdkedjan behövs.

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni