Vi bryr oss om anhöriga!

Bräcke diakoni vänder sig till hela familjen. På söndag är det "Nationella anhörigdagen" och vi vill passa på att berätta om våra projekt för anhöriga.  Vårt nyaste ” I nöd och lust” riktar sig till äldre personer som vårdar sin partner.

– Äldre anhöriga till äldre närstående med funktionsnedsättning är en målgrupp som inte syns och hörs så mycket i samhället och stödet till dem är eftersatt, trots att de gör stora viktiga insatser, säger Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef för äldreomsorg och hospice vid Bräcke diakoni.

 

Vill stärka anhöriga

Bräcke diakoni har beviljats medel av Arvsfonden för att minska den psykiska ohälsan hos äldre anhöriga till äldre sköra närstående genom att utveckla metoder och verktyg som ska stärka de anhöriga och underlätta vardagen. Det handlar både om att prata om det som är svårt i livet som att hitta sätt att vara nära varandra genom beröring när villkoren förändras. En viktig del är att förebygga våld. En annan att ta fram en mall för ett fördjupande hälsosamtal som ska resultera strategier som den anhöriga kan använda för att förändra sin livssituation.

Intresset för projektet är stort då anhörigstödet i Sverige inte är så utvecklat i dag och många vill vara med och bidra. Det är vi och våra samarbetspartners Nationellt kompetenscentrum (NKA) för anhöriga och Sveriges pensionärers riksförbund,SPF Göteborgsdistriktet glada för.

Läs mer om ”I nöd och lust” och om vilka vi samverkar med

 

Vi gör det tillsammans

På Bräcke diakoni vill vi ta tillvara kompetensen för dem vi är till för och göra saker tillsammans. Vi tror att samskapande med patienter, klienter och brukare gör saker för att öka kvaliteten, delaktigheten och effektiviteten. Ola Segnestam Larsson är forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och inriktad just på samskapande.

Ola Segnestam Larsson är forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och inriktad just på samskapande.

Det finns ett stort samhälleligt stöd för samskapande i dag och också visst forskningsstöd, säger han.

 

Här är fler projekt för anhöriga:

Nuvarande projekt:

Vuxensyskon – för vuxna syskon till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och undersöka vilket stöd som efterfrågas.

TilLiten, en del av projektet Karamellpåsen - en öppen förskola för barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

Trialog – för anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar

Ytterligare ett projekt för anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar är på gång.

 

Tidigare projekt:

Delaktighet och stöd – för vuxna personer med funktionsnedsättning och deras föräldrar.

Personlig koordinator – avlastning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning, underlätta vardagen, vara en länk till samhällsstöd.

Samtliga är finansierade av Arvsfonden.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni