Vi debatterade – Nu får vårdcentraler böta

Vi uppmärksammade felregistrerade diagnoser. Nu får vårdcentralerna som felat böter.

Redan hösten 2018 krävde Primör – föreningen för privata och övriga vårdgivare i Västra Götalandsregionen och Bräcke diakoni– en granskning av diagnosregistreringarna. Vi och andra vårdgivare hade då upptäckt förskjutningar i vårdtyngdsmåttet ACG som används för att bestämma vilken ersättning en vårdcentral ska få för sina patienter.

I september presenterades resultatet av granskningen. 22 av 29 vårdcentraler hade registrerat fel och därmed fått mer pengar än vad de hade rätt till. 18 av 22 var regionens egna vårdcentraler något som vi ihop med Primör uppmärksammade i en debattartikel i GP. Nu står det efter ett beslut av hälso- och sjukvårdsstyrelsen klart att de vårdgivare som gjort fel får böta sammanlagt 100 miljoner kronor.

– Vi uppskattar att regionen har lyssnat på oss, att de har tagit vår oro på allvar. Det är viktigt att pengarna går till de sjukaste patienterna,  säger Erik Andersson, Bräcke diakonis områdeschef för Hälsa & Vård, tillika vice ordförande i Primör.

I debattartikeln framhöll vi vikten av att vårdmodellen fortsätter användas, men att vi också vill se en bättre efterlevnad och uppföljning.

"För att ersättningsmodellen och vårdvalet skall vara trovärdiga och långsiktigt hållbara, vill vi från regionens koncernkontor nu se en bättre uppföljning av följsamheten till regelverket", skrev vi 16 september i GP och det står vi fast vid.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni