Vi debatterar: Funktionshindrades syskon behöver också bli sedda

"En lagtext gör inte underverk. En lag skapar inte stödjande strukturer av sig självt, det förstår vi. Vi förstår även att samtal om existentiella frågor med barn även fortsättningsvis kommer att vara något som många vuxna betraktar som svårt och obekvämt. Men vi är övertygade om att inkludering av syskon i lagtexten skulle underlätta för de initiativ som tas, av både offentlig sektor och civilsamhälle, att etableras, spridas och skyddas."

Så skriver Rakel Lornér och Maria Blad från vårt projekt Vuxensyskon i Dagens samhälle. Syftet är att lyfta frågan om inkludering av syskon i hälso- och sjukvårdens ansvar för de barn som är anhöriga. Förhoppning är att syskon ska inkluderas när det gäller barns rätt till information, råd och stöd.

Här kan den som vill läsa hela artikeln. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni