Vi debatterar: Sluta spara på de mest utsatta

Tillsammans med fem av våra systerorganisationer i Göteborg debatterar vi i tidningen ETC om ett allt tuffare klimat för den som behöver stöd med boende i vår stad. Vi finns här, redo att hjälpa. Men staden måste prioritera och ge oss förtroendet. 

"Vi idéburna organisationer, som erbjuder olika typer av boende enligt socialtjänstlagen, ser att klimatet har blivit både snålare och hårdare. Det är uppenbart för oss att Göteborgs stad försöker spara pengar på några av de människor som har det som tuffast.

Vi ser att det idag krävs en svårare och mer komplex problematik för att få hjälp med boende. Tillstånd som för två år sedan gett en insats i form av korttidsboende ger idag inget stöd alls. 

Vi ser att de insatser som trots allt beviljas är kortare. Idag beslutas det ofta om två veckor där det tidigare var fyra veckor."

"Den förändring vi vill se är:

  • att staden prioriterar upp boende för personer i utsatthet och personer i behov av stöd, till exempel personer med funktionsnedsättning eller sjukdom. Att ha ett tryggt boende är en stor och viktig del i att kunna få resten av livet att fungera.
  • att de mervärden vi som idéburna utförare tillför värderas. Att den kontinuitet och förankring i mänskliga värden som vi står för inte underskattas, utan ses som en resurs.
  • en mer jämlik relation mellan staden och oss som utförare, där vår kompetens när det gäller vad våra respektive hyresgäster/gäster/boende har för behov tas tillvara och hanteras som viktig information."

Här kan du läsa hela debattartikeln. 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni