Vi fortsätter bedriva personligt ombud

Vi på Bräcke Diakoni har glädjen att berätta att vi har fått fortsatt förtroende att bedriva personligt ombud i Göteborg. Detta då vi nyligen vann en offentlig upphandling.
–  Naturligtvis tycker vi att det är bra att vi fick avtalet! Inte helt överraskande, säger Annakarin Bergström som arbetar som personligt ombud på Bräcke Diakoni.

Det nya avtalet sträcker sig ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget, som längst fyra år. Även om Annakarin Bergström och hennes kollegor ser positivt på att vi får fortsätta bedriva verksamheten är de kritiska till att avtalet bara sträcker sig ett år i taget.
– Ett beslut som detta främjar inte långsiktighet och kontinuitet. Människor som har komplexa svårigheter i sina liv behöver veta att det finns tid. Många gånger är det en förutsättning för att bygga förtroende och våga närma sig förändring, säger hon.

Ett personligt ombud är ett stöd i vardagen för människor med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att vara en hjälp till hjälpen. Till exempel kan ett personligt ombud bistå i kontakten med myndigheter och på andra sätt hjälpa den enskilde att få det stöd och de insatser hen behöver.

Bräcke diakoni har på uppdrag av Göteborgs stad bedrivit verksamheten i Göteborg sedan starten 2002. Under dessa år har tusentals personer med psykiska funktionsnedsättningar fått fristående stöd av personliga ombud.

Vi bedriver även personligt ombud i Uppsala, men vårt avtal där löper ut 30 september och då övergår verksamheten till Uppsala kommun.

Detta är personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer från 18 år som till följd av psykisk ohälsa har psykiska funktionsnedsättningar. Dessa ska vara betydande och personen ska ha väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.

Personligt ombuds verksamhet syftar bland annat till att den enskilde ska få bättre möjligheter att påverka sin livssituation, få möjlighet att leva ett mer självständigt liv och få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service utifrån sina egna önskemål och behov.

Lyssna gärna på PO-podden där personligt ombud Göteborg tillsammans med gäster delar erfarenheter, pratar om vad som fungerar och vad som skulle kunna bli bättre.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni