Vi har fått en kvinnlig vd!

​Drygt 80 procent av Bräcke diakonis medarbetare är kvinnor. Men vår direktor och vd har alltid varit en man. Fram tills nu. Som första kvinna tar Helene Mellström över ansvaret som tillförordnad direktor.

Gratulerar till ditt nya uppdrag! Hur känns det?

– Det känns både spännande och utmanande. Och väldigt roligt! Dessutom känns det som en viktig signal till alla våra medarbetare, att en kvinna också kan ha den här positionen i organisationen, säger Helene Mellström, tillförordnad direktor.

Hur hamnade du här?

– Mitt första jobb på Bräcke diakoni var på 90-talet. Då arbetades jag som arbetsterapeut med förvärvade hjärnskador. Jag kom tillbaka 2006 för att hjälpa till med att starta vår dagliga verksamhet i Göteborg. Det skulle bara vara tillfälligt men jag är kvar än… Nu senast har jag jobbat som områdeschef för Rehab &Funktionshinder

För dem som inte känner dig, kan du berätta något mer om din bakgrund?

– Jag har en bakgrund inom vård och omsorg, både som undersköterska och arbetsterapeut. Mitt första chefsjobb fick jag på Försäkringskassan, det var innan jag fyllt 30. Sedan dess har jag, med några få undantag, mest arbetat på olika chefsbefattningar. Jag har läst en masterexamen i ledarskap på Handelshögskolan i Oslo.

Vad tror du att du kan bidra med?

– Det är ett tillfälligt förordnande men jag hoppas kunna tillföra nya perspektiv och andra sätt att lösa saker på. Som ledare behöver man hitta sitt eget sätt att arbeta på och jag tror att det kanske kan upplevas som något nytt.

Vilka tror du är Bräcke diakonis största utmaningar framöver?

– Vi behöver fortsätta att växa och utvecklas i ett politiskt landskap som ännu inte ser civilsamhällesorganisationer som en självklar del av samhället. I det landskapet behöver vi navigera och det tror jag är en stor utmaning.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni