Vi har tre programpunkter på Anhörigriksdagen

Tre av Bräcke diakonis arvsfondsprojekt medverkar i årets anhörigriksdag med start i morgon 9 november. Vare sig du är anhörig själv eller möter anhöriga i ditt yrke så kommer det finnas nya saker att lära och reflektera kring. ​​​​​​​

Projekten som deltar från Bräcke diakoni är Trialog, TrUSt och ”I nöd och lust”. Samtliga drivs av medarbetare hos oss med medel från Allmänna arvsfonden. 

Att driva projekt är ett sätt för oss på Bräcke diakoni att förverkliga vår vision om ett medmänskligare samhälle. Projekten fyller glapp i välfärden som vi har uppmärksammat. De erbjuder kunskap och former för förändring. ​​​​​​​

– Det känns fint att vi så tydligt tar avstamp i metoder som gör det enklare att faktiskt möta varandra kring det som är svårt, säger Rakel Lornér, verksamhetschef för projektavdelningen.

Våra programpunkter

Anhörigrikdagen är i år digital och alla samtal är inspelade i förväg men sänds efter ett program från Anhörigas riskförund. Det går även att lyssna på dem i efterhand.

9 november 
kl 9.00 - Bräcke Projekt TrUSt - Att mötas i samtal om psykisk ohälsa och föräldraskap​​​​​​​
Sara Jonåker, projektledare presenterar projektets studiecirkel anpassad för och tillsammans med föräldrar som lever med psykisk ohälsa. ​​​​​​​

Kl 14.15 Bräcke projekt "I nöd och lust" - Våld, övergrepp och kränkningar – Det angår inte mig. Eller?
Lisa Schjelde från Bräcke projekt ”I nöd och lust” leder ett samtal om våld i relationer där en person över 65 vårdar sin partner. En kvinna delar sina egna erfarenheter från tiden med sin make. Vi pratar också med en kurator om vikten av att våga prata om sin situation men också vikten av att människor runt omkring vågar fråga. 

10 nov
kl 17.00 Bräcke projekt Trialog - Du är inte ensam Projektet presenterar sina metoder som underlättar förståelse och underlättar samspel mellan vuxna personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, deras anhöriga och personal inom vård och omsorg. Rakel Lornér är projektledare och Gustav Jagner, projektmedarbetare och anhörigkonsulent.

Länk till anhörigriksdagen 2021

Är du nyfiken på våra projekt?
Kontakta gärna projektledarna för att höra hur du kan ha nytta av de kunskaper och erfarenheter som vinns i projekten. Samtliga projekt finns även på Facebook.

Bräcke projekt TrUSt

Bräcke projekt "I nöd och lust"

Bräcke projekt Trialog

Mer om anhörigriksdagen
Anhörigriksdagen är en årlig konferens som anordnas av Anhörigas riksförbund. Anmälan till Anhörigriksdagen 2021 är fri för alla medlemmar och kostar kostar 495 kr för den som inte är medlem. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni