Vi lyfts fram av regeringen

Idag blev vi inbjudna till regeringskansliets pressträff med Lena Hallengren för att berätta mer om hur vi på Bräcke diakoni jobbar med anhörigbesök på våra äldreboenden. Kul att få sprida ordet om vårt goda arbete i en så viktig kanal. 

På måndagen tillkännagav regeringen att den beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden till sista augusti med anledning av det nya coronaviruset.

Lotta Forsberg, vår medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas) kommenterade beslutet via länk från vårt vård- och omsorgsboende Villa Vesta. Hon berättade om våra arbetsätt och erfarenheter av säkra anhörigbesök så här långt under pandemin och att varje besök föregås av behov och riskanalyser ihop med personal men också med anhöriga.

- Här har ingen person hittills insjuknat i covid-19. Vi har haft enstaka personer som varit sjuka i covid-19 på våra äldreboenden, men vi har inte haft någon smittspridning, sa Lotta Forsberg.

Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag av regeringen att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fun­gera som ett stöd både för personalen och anhöriga avseende hur besök kan ordnas på ett säkert sätt.

Lotta visade i inslaget tre olika varianter på säkra besök i trädgården på Villa Vesta, vid ett fikabord, två bänkar och via balkong. Hon sa också att det är en fin och svår balansgång att skydda de äldre från att bli sjuka och tillgodose behoven av att träffa nära och kära. 

- Jag anser att det förlängda besöksförbudet är ett stöd i arbetet att fortsätta förhindra att våra äldre blir sjuka i covid-19 och det måste få gå i första hand.

Läs mer här om hur vi hanterar covid-19

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni