Vi lyfts fram som gott exempel i TV4-nyheterna

I går var vår driftchef Erik Andersson med på TV4 nyheterna för att berätta om hur vi lyckats hålla antal smittade på en låg nivå på våra äldreboenden. Kul, och viktigt, att också de goda exemplen lyfts i media.

Fram till idag har vi nämligen bara sju konstaterade fall i våra nästan femtio verksamheter. Det visar att det vi gör fungerar. Erik Andersson vill samtidigt betona att vi bara använder skyddsutrusntning när en person misstänks smittad eller har bekräftats smittad.

Skyddsutrustning är en av flera åtgärder som har varit viktiga för att kunna begränsa smittan på våra äldreboenden, men det finns fler.

- Det handlar inte bara om att ha tillgång till skyddsutrustning. Vi måste se till att det finns kunskap om hur den ska användas också. Det som också visat sig viktigt för att begränsa smitta är att vi följer basala hygienrutiner, har täta avstämningar mellan personal och närvarande chefer som kan stötta i verksamheten. Vi isolerar de som är sjuka och avdelar personal för att arbeta enbart med dessa. Men det allra viktigaste är förstås alltid att vi inte går till jobbet om vi är sjuka, säger han.

Se inslaget från TV4 Nyheterna här!

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni