Vi uppmärksammar Världsmiljödagen den 5 juni

Hela världen uppmärksammar Världsmiljödagen den 5 juni – Bräcke diakoni med! Årets tema är biologisk mångfald.

Den biologiska mångfalden är grunden till allt liv på jorden – både på land och i vatten. Den påverkar alla aspekter av människors hälsa som ren luft och vatten, mat, naturlig sjukdomsresistens vetenskaplig förståelse och medicinska källor och begränsning av klimatförändringar. Att ändra eller ta bort en del i nätverket påverkar hela livssystem och kan ge negativa konsekvenser.

Vi människor har redan gått längre än naturen klarar av genom skogsskövling, ökat jordbruk och annat som gör intrång i djurens naturliga miljö. Om vi fortsätter så här och den biologiska mångfalden minskar, kommer det ha allvarliga konsekvenser för mänskligheten med bland annat ett kollapsat system kring mat och hälsa.

För att bibehålla den biologiska mångfalden är det viktigt att vi alla gör vad vi kan för att konsumera mindre och vårda vår miljö. För oss på Bräcke diakoni som aktivt arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor innebär det bland annat att vi:

  • alltid ska använda våra avtalade leverantörer och göra smarta beställningar, så att antalet transporter hålls nere. Och att vi ska köpa ekologiskt kaffe, te, mjölk och bananer till våra verksamheter
  • begränsar vårt resande och istället ha digitala möten. Och behöver man resa så ska det ske med tåg och kollektivtrafik
  • använder oss av återbruk
  • källsorterar
  • låter stora delar av våra gräsmattor gå i blom för att humlor, bin och andra insekter ska trivas, bli fler och pollinera våra växter

Hemma kan du fortsätta göra nytta! Du kan handla mer ekologiskt och närproducerat, kanske kan du behålla någon produkt lite längre och när den väl är uttjänt för din del kan du kanske låta den gå vidare till någon annan. Och när den är förbrukad, så källsorterar du såklart, eller hur? Och har du också en gräsmatta – låt bli att klippa hela!

Är vi många som gör lite mera rätt för miljön, så blir effekterna stora!

Klicka här och läs mer om vårt miljöarbete.

 

Världsmiljödagen

Den 5 – 16 juni 1972 hölls den första internationella konferensen kring miljöfrågor i FN:s regi i Stockholm. Det markerade början och utvecklingen av dagens globala och politiska miljöarbete. Och Världsmiljödagen har firats varje år sedan 1974.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni