Vi vill utveckla ett bättre stöd för livet efter cancer

Som vård- och omsorgsaktör möter vi dagligen personer som drabbats av en cancersjukdom. Många efterfrågar ett annat stöd än det som finns i dag – ett stöd som utgår från dem som individer, som inkluderar anhöriga och som varar hela livet. Det vill vi på Bräcke diakoni vara med att skapa.

Cancerrehabiliteringen måste bli en del av livet hela livet, för att fler ska kunna komma tillbaka till ett aktivt liv. Detta pratade vi om i Almedalen i somras och vi vill fortsätta prata om det. Men framförallt vill vi medverka till att ett mer personcentrerat individanpassat cancerstöd blir verklighet.

-Det handlar om att man behöver få en mycket bredare och individanpassat cancerstöd, där man också hjälper och stödjer de anhöriga. Det har visat sig att anhöriga spelar en väldigt betydelsefull roll i rehabiliteringen och i livet efter cancern, säger Veronica Morales, driftområdeschef för rehabilitering på Bräcke diakoni.

Rehab utifrån behov

I Vinnovaprojektet ”Rehabilitering – Kunskap för livet” har vi utgått från cancerdrabbades berättelser och tillsammans med dem skapat en rehabiliteringsprocess som utgår i från just deras behov. Nästa steg blir att ansöka om medel från Vinnova till en större satsning ihop med fler partnerorganisationer. Målet är att utveckla det här stödet för att fler personer ska kunna leva sitt liv fullt ut – hela livet eller resterande delen av livet.

- Hur hanterar man livet efter cancer? Många har fått förändrade kroppar. Mindre ork. Vissa måste lära sig leva med en funktionsnedsättning. Arbetslivet kan ha förändrats liksom familjelivet och vad gör man av alla känslor? Det behövs stöd för att processa allt detta, säger Veronica Morales.

Mer forskning krävs

Vi på Bräcke diakoni vill göra personer med cancersjukdom till ägare av sin rehabiliteringsprocess. En del i detta kan vara att skapa forum för cancerdrabbade att utbyta erfarenheter, en annan att utveckla ett digitalt stöd som ska underlätta vardagen genom vilket kunskap, inspiration och exempelvis rehabprogram. Genom en app kan information spridas från mottagningar direkt in i individens vardag via mobilen. Till sist vill få till mer forskning.

- Vi vet inte tillräckligt mycket om effekterna av den cancerrehabilitering som finns i dag. Vi behöver ta reda på mer, säger Veronica Morales.

Bräcke diakoni drivs av visionen om ett medmänskligare samhälle och vi tror att vi har kraften att förändra. Och vi är inte ensamma. Vi driver projektet hop med CancerRehabfonden och Nätverket mot gynekologisk cancer och IT-företaget Dreamler.

Vill din organisation också vara med?

Kontakta: Veronica Morales, vernonica.morales@brackediakoni.se

 

Så debatterade vi 2019

Vi debatterade cancerstöd i Almedalen 2019

I höstas hade vi ett eget semniarium om hur framtidens cancerrehab ska se ut

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni