Vuxensyskon möts för första gången

Viljan att starta Projekt Vuxensyskon har funnits i flera år. Nu är projektet äntligen igång och ikväll ska deltagarna få träffas i verkligheten för första gången . 

 –  Det känns jättebra. Vi vet, efter andra projekt som riktat sig till anhöriga, att just syskon är en glömd grupp, säger Katarina Harström, en av projektledarna. 

Hur Projekt Vuxensyskon kommer utformas i detalj är det ingen som vet än. Och det är meningen. Målet och ramarna är satta men innehållet ska skapas utifrån vad deltagarna vill. Det som de har gemensamt är att de har vuxit upp med ett syskon med långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. Men vilka behov de har kan variera stort. Några kanske först och främst vill prata, med andra som upplevt samma sak. Andra kanske hellre vill få tips och råd kring praktiska detaljer. Hur hjälper man ett syskon när föräldrarna inte orkar? 

Just nu planerar man för samtalsgrupper, studiecirklar och faktiskt – en teaterföreställning. Men om allt blir av och vad det blir mest av, det vet man först efter ikväll. 

– Vi ska vara lyhörda och sondera terrängen. Vi vill veta vilka tankar som finns och hur deltagarna vill vara engagerade. Innehållet ska tas fram tillsammans med dem. Vi ska i första hand skapa mötesplatser. 

Även om projektet drivs från Göteborg är det ett nationellt projekt. Det ska gå att engagera sig, var man än bor i landet. Om man vill. En mening som Katarina Harström betonar, även om den låter självklar.

– Många som har ett syskon med en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom tycker inte att det är annorlunda mot att ha ett syskon som inte har det. Då ska inte vi problematisera det. Men för dem som tycker att det påverkar deras liv, stort eller smått, för dem vill vi skapa en möjlighet att träffa andra som känner likadant, säger Katarina. 

 

Vill du vara med i Projekt Vuxensyskon? Eller känner du någon som du tror skulle vilja? Hör gärna av dig!

Rakel Lornér
Projektledare Projekt Vuxensyskon
031-50 27 67
rakel.lorner@brackediakoni.se

Katarina Harström
Projektmedarbetare Projekt Vuxensyskon
Tel 031-50 27 65
katarina.harstrom@brackediakoni.se

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni