Organisation

Vi är en fristående stiftelse, som är politiskt obunden och vars engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn.

Vi har inga ägare som ställer vinstkrav – all vinst återinvesteras i verksamheten. Det gör oss till ett spännande alternativ till både privat vinstdrivande och offentlig vård och omsorg.

Många av våra uppdrag kommer från kommuner och landsting, men vi startar gärna nya projekt och hittar kreativa lösningar tillsammans med andra. Själva grundtanken är att vi och våra runt 1100 medarbetare ska göra nytta där det behövs.

Ledning

Stiftelsen företräds av styrelsen, som består av en ordförande, ytterligare fem valda ledamöter samt direktor. Våra ca 50 verksamheter är grupperade i tre områden: Äldreomsorg & Hospice, Rehab & Funktionshinder samt Hälsa & Vård. Ledningen för Bräcke diakoni består av de tre områdescheferna tillsammans med kvalitetschef, personalchef, ekonomichef, marknadschef och direktor.

Korta fakta

Startår: 1923
Driftsform: Stiftelse
Bransch: Vård och omsorg - men inte bara.
Antal verksamheter: Ca 50 - se dem alla här.
Antal anställda: Ca 1100
Verksamma i: Drygt 15 kommuner
Organisationsnummer: 857200-3104

Vision: "Ett medmänskligare samhälle"

Vi är medlem i Famna - en riksorganisationen för oss idéburna organisationer inom vård och omsorg. Tillsammans blir vi en gemensam, stark och viktig röst som hörs i samhället. För att läsa mer, gå till Famnas hemsida.

Fortfarande nyfiken? 

Kontakta oss gärna.

 

Bifogade filer

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni