Vårt hållbarhetsarbete

Allt arbete vi gör i Bräcke diakoni utgår från vår värdegrund och visionen om ett medmänskligare samhälle. Vi vill bära värden som är viktiga för människor, samhälle och vår jord.

Vi är en aktiv organisation som arbetar med utveckling och förbättring och till det hör också hållbarhetsarbetet som innebär att försöka bevara och skydda det som gör livet värt att leva. Ända sedan starten 1923 har vi jobbat med social hållbarhet där samhället inte räckt till, den första tiden genom hjälp till fattiga och hamnarbetare i Göteborg.

Idag är hållbarhetsarbetets tre grundpelare tätt sammanflätade. Vi behöver en hållbar ekonomi för att kunna bedriva våra verksamheter som är till för behövande människor. Vi behöver medarbetare som vill verka i gemenskap med andra och för de behövande. Vi behöver ta hand om vår miljö för att människor och annat levande ska kunna existera i alla delar av världen.

Detta leder oss till att ta vara på de resurser som finns, vare sig det handlar om människor, miljö eller pengar. Vi ställer om från de linjära processer som har varit vedertagna en lång tid. Idag handlar vårt hållbarhetsarbete mycket om samskapande och cirkularitet. Samskapande för att ta tillvara människors resurser, cirkularitet för att hushålla med både miljö och pengar.

Våra hållbarhetsredovisningar i pdf-format, filen öppnas i ett nytt fönster.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni