Vårt miljöarbete

Bräcke diakoni är ingen industri. Vi har inga större utsläpp eller anläggningar som slukar energi. Men alla lämnar avtryck på miljön, så även vi. Här berättar vi om hur vi om vi jobbar för att göra så lite klimatavtryck som möjligt.

Kari Elvengren är miljöansvarig på Bräcke diakoni och berättar om vårt miljöarbete
– Miljöarbetet hänger ihop vår tanke om ett medmänskligare samhälle. För oss är det självklart att göra det vi kan för att bidra till en bättre miljö. Vår främsta klimatpåverkan kommer från vårt avfall, våra resor och vår energianvändning. Tre områden där vi jobbar intensivt för att ligga på acceptabla nivåer, säger Kari Elfvengren.

Viktigast för att nå i mål när det gäller miljöarbetet är att få med sig medarbetarna, menar Kari. Om inte kompetensen och engagemanget finns ute i verksamheterna står sig ledningens ambitioner slätt.
– Att vi, på ledningsnivå, sitter och skriver på policys och riktlinjer har inget som helst värde om det inte tillämpas. Medarbetarna är vårt främsta redskap för att nå våra miljömål.  

Kari menar också att det här arbetssättet ger effekter långt utanför Bräcke diakoni. Om alla våra medarbetare är med på tåget så har vi drygt tusen miljöambassadörer ute i samhället.
– Det man lär sig på jobbet stannar inte där. På så sätt får vårt arbete i de här frågorna ringar på vattnet.

För att se till att medarbetarna inte bara har kunskap om hur vi ska tänka, utan för att de också ska känna för frågan, tycker Kari att det är viktigt att jobba med ordet varför.
– Vi måste motivera. Vi kan inte bara ställa ut ett antal nya sopkärl och tro att det löser sig där.

Själv är han ofta ute i verksamheterna och pratar med dem som är utsedda till miljöombud. Idag finns ombud i alla våra drygt 50 verksamheter. Antalet miljöombud ökade med 15 stycken jämfört med året innan.

Miljöarbetet på Bräcke diakoni är på inget sett något nytt påfund. Sedan 2005 är Bräcke diakoni diplomerade enligt Svensk Miljöbas. En diplomering som följer en nationell standard och som bygger på en årlig revision utifrån. I vår senaste miljöutredning syns tydliga indikationer på att arbetet går framåt. Bland annat kan man se att vår resepolicy ger effekt. Trots att antalet medarbetare har ökat har antalet resta kilometer per medarbetare bara ökat marginellt. Förklaringen stavas webbmöten.
– Det är en tydlig trend. De senaste åren har antalet webbmöten bara blivit fler och fler. Det är väldigt glädjande. Ett enkelt sätt att göra stor skillnad för miljön, säger Kari.

Dock är vi inte i mål. Det här är ett ständigt pågående arbete. Ett område där vi hoppas ha kommit längre nästa år är vårt arbete med uppföljning av våra leverantörer.
– Vi har inte haft tillräckligt fokus på detta. Det är vi medvetna om. Här ska vi bli bättre. Vi är beroende av våra leverantörer men det går givetvis att välja. Och det ska vi också göra, utifrån vilken miljömedvetenhet de har.

Andra mål för 2018 är att skapa en strategi för att öka andelen miljöfordon, fortsätta byta ut armaturer till led-belysning och fortsätta arbete med klimatsmart mat på våra restauranger och hotell. 

 Så jobbar vi för att…

 …minska miljöpåverkan av vår energiförbrukning:

- fjärrvärme som främsta energikälla

-  snålspolande toaletter
- installation av timers
- tilläggsisolering
- byte av ljusarmaturer och ljuskällor

 ...minska miljöpåverkan av vårt avfall:

 - vi källsorterar förpackningar, elavfall, farligt avfall, brännbart avfall, övrigt avfall som komposterbart, kontorspapper, tonerkassetter

 …minska miljöpåverkan av vårt resande:

- webbmöten istället för fysiska möten
- alltid tåg före flyg

Bifogade filer

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni