Info

Tf verksamhetschef korttidsboendet
Dino Dedic
Tel 031-50 27 19
dino.dedic@brackediakoni.se

Verksamhetschef särskilda boendet
Alexander Walker
031-50 27 21
alexander.walker@brackediakoni.se

Välkommen till Bräcke barn- och ungdomsboende Östergården

Trygg miljö för barn och ungdomar

Här bor barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Vi erbjuder både boende med särskild service, LSS 9 § 8, och korttidsboende,
LSS 9 § 6. Under boendetiden samordnas insatser såsom behandling, medicinsk tillsyn och skola. Barnen och ungdomarna är i åldern ca 1-25 år. Barn- och ungdomsboendet Östergården ligger i en parkliknande miljö på Hisingen i Göteborg.