Info

Verksamhetschef, särskilda boendet och korttidsboendet

Jannike Fast
031-50 27 21
jannike.fast@brackediakoni.se

 

Gruppchef, korttidsboendet

Pia Angervall
pia.angervall@brackediakoni.se
031-50 27 20

 

Gruppchef, BmSS

Tony Valdaserides, tf
tony.valdaserides@brackediakoni.se
031-50 27 13

Diana Lennartsson
diana.lennartsson@brackediakoni.se
031-50 27 18

 

 

Trygg miljö för barn och ungdomar

Här bor barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Vi erbjuder både boende med särskild service, LSS 9 § 8, och korttidsboende,
LSS 9 § 6. Under boendetiden samordnas insatser såsom behandling, medicinsk tillsyn och skola. Barnen och ungdomarna är i åldern ca 1-25 år. Barn- och ungdomsboendet Östergården ligger i en parkliknande miljö på Hisingen i Göteborg.