Med barnens möjligheter och trygghet i fokus

Just nu söker vi dig som vill vara den där klippan på jobbet, den erfarna personen som tar stort ansvar - men som också får stort utrymme att påverka hur vi jobbar.

På barn- och ungdomsboendet Östergården bor barn och ungdomar med olika och stora funktionsvariationer. Gemensamt för alla är att de har ett stort behov av omvårdnad och stöd i vardagen, men såklart finns här också utrymme för bus och lek. 

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med personer med stora funktionsvariationer, särskild dem med utmanande beteende. Det är starkt meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av arbete med personer med förvärvade hjärnskador.

Eftersom många av barnen som bor hos oss har stora behov av medicinsk omvårdnad är det meriterande om du är utbildad undersköterska eller har utbildning inom funktionshinderområdet. Vi ser det också som en fördel om du har erfarenhet av social dokumentation samt alternativ kommunikation, t.ex. tecken som stöd.

Läs mer och ansök här