Med barnens möjligheter och trygghet i fokus

Är du en trygg, erfaren person med förmågan att se lösningar? Är du utbildad stödpedagog, aktiveringspedagog eller kanske arbetsterapeut? Då borde du söka jobb som stödpedagog hos oss på idéburna barn- och ungdomsboendet Östergården.

På barn- och ungdomsboendet Östergården bor barn och ungdomar med olika och stora funktionsvariationer. Gemensamt för alla är att de har ett stort behov av omvårdnad och stöd i vardagen, men såklart finns här också utrymme för bus och lek. 

Att arbeta hos oss handlar om att skapa trygghet och möjligheter för våra barn att utvecklas. Därför att det viktigt för oss att du ser på ditt arbete som en långsiktig relation där du är villig att utvecklas tillsammans med oss.

Just nu förstärker vi boendet för att bättre möta de behov som finns hos barnen som bor hos oss. Vi söker därför stödpedagoger till både vårt korttidsboende och särskilda boende.

Som stödpedagog hos oss leder du det pedagogiska arbetet på enheten utifrån barnens mål och behov i nära samarbete med barnens kontaktperson och vårdnadshavare. Det kan tex innebära att du leder arbetet kring genomförandeplaner och barnets planering för dagen. Att du är en del av arbetsgruppen och kan leda och inspirera i direktarbetet med barnen är för oss en viktig förutsättning för att nå ut med metoder och verktyg. Din tjänst är därför delad mellan administrativa uppgifter och personnära arbete med barnen, vilket innebär att du även aktivt deltar i att uppfylla barnens grundläggande behov av omvårdnad.

Som stödpedagog på vårt korttidsboende möter du ett 20-tal barn/ungdomar och deras familjer. Du delar på stödpedagogsansvaret för korttidsboendet med vår stödpedagog Fatma. På korttids har vi stort fokus på att bygga strukturer och arbeta med dokumentation varpå. En annan viktig del är att vägleda övriga personal i föräldrakontakter för att skapa tillit och förtroende.

Som stödpedagog på det särskilda boendet arbetar du tillsammans med tre andra stödpedagoger, var och en med ansvar för en av våra fyra boendeenheter. Just nu söker vi en stödpedagog till Lunden där det bor fyra barn/ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Som stödpedagog på Lunden är det extra viktigt att du har kunskap och vana vid att möta personer med flerfunktionsnedsättningar.

Låter det som något som passar dig? 

 

Läs mer och ansök här